Get the Flash Player to see this rotator.

TB Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019 (07.8.2019)

Vui lòng tải file đính kèm về máy tính và giải nén  -> : 

Trân trọng cảm ơn !

 

Biên bàn và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2019 (20.4.2019)

Vui lòng bấm vào đây tải file đính kèm về máy tính  rồi giải nén  -> 

Trân trọng cảm ơn !

 

Tài liệu bổ sung ĐHCĐ thường niên 2019 (18.4.2019)

Vui lòng bấm vào đây tải file đính kèm về máy tính  rồi giải nén  ->

Trân trọng cảm ơn !

 

 

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2019 (05.4.2019)

Vui lòng bấm vào đây tải file đính kèm về máy tính  rồi giải nén    

Trân trọng cảm ơn !