Get the Flash Player to see this rotator.

Báo cáo tài chính Quí 4.2019 (20.1.2020)

Vui lòng bấm vào đây để tải về -----> 

Trân trọng cảm ơn !

 

Báo cáo tài chính Quí 3.2019 (17/10/2019)

Vui lòng tải file đính kèm về máy tính  và giải nén -> 

 

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 ( ngày BC 12/8/2019)

Vui long tải file đính kèm về và giải nén  -> 

Trân trọng cảm ơn !

 

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty kiểm toán ký ngày 05.3.2019

Vui lòng tải về :