Get the Flash Player to see this rotator.

Biên bàn và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2019 (20.4.2019)

Vui lòng bấm vào đây tải file đính kèm về máy tính  rồi giải nén  -> 

Trân trọng cảm ơn !

 

Tài liệu bổ sung ĐHCĐ thường niên 2019 (18.4.2019)

Vui lòng bấm vào đây tải file đính kèm về máy tính  rồi giải nén  ->

Trân trọng cảm ơn !

 

 

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2019 (05.4.2019)

Vui lòng bấm vào đây tải file đính kèm về máy tính  rồi giải nén    

Trân trọng cảm ơn !

 

 

 

Báo cáo thường niên năm 2018 (25.3.2019)

Vui lòng bấm vào đây tải file đính kèm về máy rồi giải nén    

Xin cảm ơn !